Om orientering och ”skogsvård”

1991 genomfördes O-ringens femdagarsorientering i skogarna väster om Riddarhyttan. Några veckor innan pågick en intensiv debatt i lokalpressen huruvida de ca 15000 skogslöparna skulle trampa sönder och samman vår skog! En del menade på fullt allvar att orienterarnas framfart skulle ge sådana ”spår” i skogen att bestående skador skulle uppstå.

Ca en månad efter orienteringstävlingen var de flesta av de upptrampade spåren osynliga! Gräs och grönska hade återtagit sitt ursprungliga utseende! Endast vid de gemensamma ”vägvalen” in mot sista kontrollen kunde man se några nyupptrampade stigar under resten av den sommarsäsongen!

Idag när jag skulle titta till mosipporna på tallheden väster om Lien möter mig denna syn:

avverkning2.jpg

Skillnaden mellan skogsmaskinernas ”skövling” och orienterarnas framfart går inte att jämföra samma år! Landskapet byter karaktär, skogen försvinner, djupa hjulspår finns kvar där maskinerna dragit fram. Snacka om bestående skador!

Därför har jag anslutit mig till uppropet:

Rädda Sveriges Gammelskog Gör det du också!

Om demokrati och arbetsbelastning för politiker

Vid kvällens kommunfullmäktigemöte i Skinnskatteberg föreslog Kommunstyrelsen att utreda införandet av en ny politisk organisation med enbart en Kommunstyrelse och inga nämnder.
Jag höll då följande inlägg:

”Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Denna fråga har jag funderat mycket på under de senaste dagarna och jag tycker att den är väldigt svår. Jag vet lika väl som alla er andra i denna församling att vi måste göra något åt kommunens budgetunderskott som bara blir större och större.
Likväl är det inte självklart för mig att vi skall skära ner så här drastiskt i förtroendemannaorganisationen som detta nya förslag från kommunstyrelsen pekar ut, och som man vill utreda.
Rent ekonomiskt torde det vara så, om jag läser handlingarna rätt, att vi tjänar ca 530 tusen kronor på att inställa nämndernas verksamhet. Det är vad möten, kurser, konferenser, utbildningar kostar i BUN, SOC och MoB.
Dock kommer det ju, antar jag, att vara så att kommunstyrelsen måste utvidgas med några ledamöter från 22, som det är nu med ordinarie och ersättare till kanske 26 eller 30, för att de nya ks-ledamöterna skall kunna hinna med att utföra sitt arbete i ks och i de nyaa tilltänkta utskotten. Vi kommer alltså att spara på sin höjd ett par – kanske tre hundra tusen kronor, tror jag.
Prislappen på denna besparing måste sättas i relation till två andra saker.

1. Demokratin

I en bantad förtroendeorganisation som här skissas kommer mer än hälften, kanske närmare 2/3 av antalet politiskt engagerade medborgare att försvinna från arbetet i styrelser och nämnder. Färre individer kommer alltså att vara engagerade i politiken och därmed representera sina väljare.
Jag vet inte om detta är önskvärt

2. Arbetsbelastningen för de politiker som blir kvar

De människor som kommer att hamna i  den nya kommunstyrelsen kommer att behöva läsa in sig på och ta ställning till ännu flera viktiga frågor i sitt politiska arbete än vad som nu är fallet. De kommer att behöva gå på flera politiska möten och deras totala arbetsbelastning kommer att öka.
Redan nu vet vi att många av de politiskt aktiva känner att de nått en gräns när det gäller att vara borta från sina civila arbeten.
Jag har själv erfarenhet av detta från början av förra mandatperioden, när jag var ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i ks näringsutskott, ordförande i Kultur och fritidsnämnden.
Med arbetsutskott , gruppmöten, kurser och konferenser kände jag att det blev för mycket för att jag skulle kunna sköta mitt civila arbete som lärare på ett bra sätt.
Jag tog ett kliv tillbaka.
De personer som skall ta på sig det politiska förtroendeuppdraget att sitta i denna nya Kommunstyrelse som här skissas, kommer alla att hamna i liknande situationer som jag här vittnar om.
Jag vet inte om det är önskvärt heller.

Jag vill här och nu uppmana samtliga politiska partier att ta en rejäl iskussion om ni anser att prislappen – som vi så småningom kommer att få – för denna besparing är värd sitt pris när det gäller den inskränkta demokratin och den ökande arbetsbelastningen för förtroendemän!

Jag kommer inte att yrka att någon utredning inte skall genomföras, men låt oss diskutera igenom denna fråga noga i våra partier innan vi skall fatta beslut i juni!

Inför denna mandatperiod fanns en enig parlamentarisk grupp som hade föreslagit en något mindre bemanning av nämnder och styrelser än vad vår nya majoritet i fullmäktige föreslog och röstade igenom vid novembermötet 2006.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade för den parlamentariska gruppens förslag.

Bemanningen av nämnder och styrelser torde med detta förslag hamna på 56 ledamöter mot som idag 72 i nuvarande organisation. Kommunstyrelsen i en av ny tappning kommer antagligen att ha 26 (kanske 30 ledamöter)

Jag yrkar här och nu:

– att kommunstrelsen får i uppdrag att utreda kostnaderna för det alternativa förslag till politisk organisation som den parlamentariska gruppen föreslog vid novembermötet 2006.

Övergiven ö

japansko3.jpg 

Skrev för en tid sedan om ”övergivna platser” och Jan Jörnmarks hemsida. Här kommer en länk till ett fotogalleri från en mycket liten Japansk ö som var överbefolkad en gång i tiden (1810-1974) och som nu är övergiven. Ön heter Gunkanjime. Spännande bilder!
Länken hittar du här:
http://www.ne.jp/asahi/saiga/yuji/gallary/gunsu/thumbnail.html

ISS

Fick en intressant länk av Lennart ikväll. Om man vill följa den internationella rymdstationen ISS färd runt vårt jordklot kan man gå in på denna adress:

http://esa.heavens-above.com/

Kl 22.06 skulle rymdstationen passera över den södra horisonten på himlavalvet.
Hamnade dock i en engelsk deckare och så hade plötsligt passagen redan varit!
Får sätta klockan på ringning en annan kväll!

Sen kan man givetvis fundera över och ha synpunkter på ett dyligt projekt, om det är vettigt satsade resurser. Jag är kluven!

USA ut ur Irak

USA ut ur Irak

Det är i dagarna 4 år sedan Bagdad föll. USA:s ockupation av Irak blev inget befriande triumftåg. Ockupationen har inneburit ett blodigt inbördeskrig i landet som vi idag inte vet hur det kommer att sluta. Hundratusentals människor har fått sätta livet till, miljoner har flytt och infrastrukturen är slagen i bitar.
Kravet att USA skall lämna Irak ställs idag runt om i världen, – även i USA där det demokratiska partiet nu ställer krav om truppreträtt!

Övergivna platser

Får en epost från Erik. Han vill att jag ska titta på Jan Jörnmarks hemsida!
Jörnmark har dokumenterat övergivna platser med ett flertal fotografier och personliga kommentarer. Jag fascineras av de nedlagada motellen, de nedlagda järnvägsstationerna och rivningshusen i Laxå. En svunnen tid.
Någon dag senare sitter samma Jörnmark i svt:s morgonsoffa och talar om den ”skapande förstörelsen” som pågår! Jan Jörnmark är docent i ekonomisk historia och utkommer inom kort med en bok i detta ämne! Jag återvänder återigen till Jörnmarks hemsida och tittar denna gång på Hälleforsnäs och Lindefors Folkets Park. Lägger till hemsidan bland mina bokmärken, här finns mera att ta del av – att fundera över!

Välfärden blommade när jag växte upp! Folk fick vattentoalett och TV. Kapitalisterna behövde en välmående arbetarklass. Men vad händer nu – 2007?

www.jornmark.se

Hälleforsnäs

Järngrepp

Författaren Bernt-Olov Andersson från Sandviken sjunger sina egna texter på CD-skivan ”Järngrepp”.  Musikgruppen ”Bandavdelningen”, som står för musiken, består av hans barn och deras kusiner!

Skivan känns som en finstämd förlängning av progg-musiken från 70-talet.
Texterna är vardagsnära och förankrade i det nya millenniet. Musiken påminner mig om Fria Pro och Hoola, FNL-sånggrupperna och Norrbottens Järn. Men moderna tongångar finns där också och text och musik utgör en fin helhet.

Bandavdelningen

Befriande med en manifestation för solidariteten i dessa tider.

Läs mera här på skivbolagets sida:
www.mazurkahouse.com