molnen glider fram
vattnet rinner i bäcken
och kretsloppet sluts