1991 genomfördes O-ringens femdagarsorientering i skogarna väster om Riddarhyttan. Några veckor innan pågick en intensiv debatt i lokalpressen huruvida de ca 15000 skogslöparna skulle trampa sönder och samman vår skog! En del menade på fullt allvar att orienterarnas framfart skulle ge sådana ”spår” i skogen att bestående skador skulle uppstå.

Ca en månad efter orienteringstävlingen var de flesta av de upptrampade spåren osynliga! Gräs och grönska hade återtagit sitt ursprungliga utseende! Endast vid de gemensamma ”vägvalen” in mot sista kontrollen kunde man se några nyupptrampade stigar under resten av den sommarsäsongen!

Idag när jag skulle titta till mosipporna på tallheden väster om Lien möter mig denna syn:

avverkning2.jpg

Skillnaden mellan skogsmaskinernas ”skövling” och orienterarnas framfart går inte att jämföra samma år! Landskapet byter karaktär, skogen försvinner, djupa hjulspår finns kvar där maskinerna dragit fram. Snacka om bestående skador!

Därför har jag anslutit mig till uppropet:

Rädda Sveriges Gammelskog Gör det du också!

Annonser