Den svartvita flugsnapparen har anlänt från söder.
Fågelkören runt tomten har fått ytterligare en stämma.

Annonser