en ensam trana
letar småkryp på ängen
saknar sin maka

Annonser