Pelargonerna som vinterförvarats i mörka källaren
jublar över ny jord, solljus och koldioxid!

omplanterade pelargoner

Annonser