Bokutrensning i Riddarhyttan!

bokcontainer

Riddarhyttans Skola skall upphöra som kommunal skola. Till hösten startar en friskola i lokalerna! Nu har hundratals böcker från Skolans Bibliotek i Riddarhyttan hivats i en container som står på baksidan av skolan.

Jag antar att ansvarig bibliotekspersonal har gjort den bedömningen att böckerna ej platsar på biblioteket i Skinnskatteberg. Dock känns det för mig helt fel att slänga alla dessa böcker för uppeldning på någon sopstation.

Jag ser flera andra möjligheter som hade varit bättre:

 1. Att låta kommunens skolor och förskolor ta de böcker som kunnat platsa i respektive förskola/skolas minibibliotek. Min bedömning är att väldigt många av de böcker som hamnade i containern var fullt användbara i våra skolor eller förskolor. BUNs förvaltning har ju som vi vet svårt att få ekonomin att gå ihop.
  Detta som nu skett ser jag som en stor kapitalförstöring!!!
 2. Att skänka alla böckerna till den friskola som skall ta över skolan i Riddarhyttan. Enligt uppgifter som jag fått vet jag att Olympicaskolan var intresserrad att köpa in biblioteket om de fick köpa biblioteket intakt!!! Om kommunen nu slänger böckerna skulle man lika gärna kunnat skänka böckerna till Olympicaskolan. Så ser jag det!!!
 3. Att skänka bort böckerna till försäljning på någon loppis. Att skänka böckerna till Hem o Skola eller Brödet och Fiskarna eller någon annan organisation hade också varit ett betydligt bättre alternativ än detta. Många böcker hade då hamnat i läsande barns händer och pengar hade kommit in till nyttigt ändamål

  Denna händelse har gjort mig frustrerad, arg och ledsen och fick mig att känna maktlöshet.

  Som tur är har jag i ett tidigare skede för några år sedan medverkat till att det gamla ABF-biblioteket som fanns i biblioteksfilialen i Riddarhyttan numera finns i säkert förvar i hembygdsföreningens lokaler i Riddarhyttan…

Jag har skrivit till politiker och tjänstemän om denna händelse.
I går kväll ”skummade jag på ytan i containern” och samlade ihop tre fulla banankartonger med faktaböcker, sagoböcker och lättlästa böcker, som jag idag har kört till min nya skola för användning i höst!

Idag har det regnat här i byn och inga fler böcker torde gå att rädda.

bokcontainern II

Vattenregleringen i Lien

Följande text har jag lämnat in som en interpellation till Fullmäktige i Skinnskattebergs kommun.

Vattenregleringen i anslutande vattendrag till och från sjön Lien i Riddarhyttan sköts sedan ett år tillbaka av kommunen. Tidigare var det en privat person som skötte vattenregleringen.

Många i Riddarhyttan ifrågasätter nu hur denna vattenregleringen sköts med avseende på hur vattennivåerna varierar under hela året.

För närvarande är vattennivån i Lien långt under normal nivå.

Oro för fiskebeståndets förutsättningar att fortplanta sig och utvecklas när vattennivåerna är så skiftande finns. I Hyttån finns den sällsynta flodpärlmusslan vilken är beroende av öringstammen i ån. Flodpärlmusslan finns på ett fåtal platser i landet.

Dåligt flöde i ån under långa perioder kan hota Flodpärlmusslans överlevnad.

Förutom fiske blir även bad och friluftsliv runt dessa vatten negativt påverkat av denna ojämna reglering av vattennivåerna. Liens camping som har ett stort antal besökare varje år drabbas.

I massmedia har representanter för kommunen hänvisat till en vattendom som orsak till att dessa olägenheter har uppstått.

Jag vill på kommande fullmäktige få redovisat följande:

 • vad står i denna vattendom,
 • hur tolkar kommunen vattendomen
 • vilka resurser sätter kommunen in för att sköta vattenregleringen i sjön Lien, med dess tillflöden och avrinning.
 • fungerar den tekniska utrustningen vid dammarna
 • finns rätt kunskap hos de personer som är satta att utföra dessa uppdrag