öron mot skogen
jag hade väntat länge
idag gol göken

Annonser