Följande text har jag lämnat in som en interpellation till Fullmäktige i Skinnskattebergs kommun.

Vattenregleringen i anslutande vattendrag till och från sjön Lien i Riddarhyttan sköts sedan ett år tillbaka av kommunen. Tidigare var det en privat person som skötte vattenregleringen.

Många i Riddarhyttan ifrågasätter nu hur denna vattenregleringen sköts med avseende på hur vattennivåerna varierar under hela året.

För närvarande är vattennivån i Lien långt under normal nivå.

Oro för fiskebeståndets förutsättningar att fortplanta sig och utvecklas när vattennivåerna är så skiftande finns. I Hyttån finns den sällsynta flodpärlmusslan vilken är beroende av öringstammen i ån. Flodpärlmusslan finns på ett fåtal platser i landet.

Dåligt flöde i ån under långa perioder kan hota Flodpärlmusslans överlevnad.

Förutom fiske blir även bad och friluftsliv runt dessa vatten negativt påverkat av denna ojämna reglering av vattennivåerna. Liens camping som har ett stort antal besökare varje år drabbas.

I massmedia har representanter för kommunen hänvisat till en vattendom som orsak till att dessa olägenheter har uppstått.

Jag vill på kommande fullmäktige få redovisat följande:

  • vad står i denna vattendom,
  • hur tolkar kommunen vattendomen
  • vilka resurser sätter kommunen in för att sköta vattenregleringen i sjön Lien, med dess tillflöden och avrinning.
  • fungerar den tekniska utrustningen vid dammarna
  • finns rätt kunskap hos de personer som är satta att utföra dessa uppdrag