bokcontainer

Riddarhyttans Skola skall upphöra som kommunal skola. Till hösten startar en friskola i lokalerna! Nu har hundratals böcker från Skolans Bibliotek i Riddarhyttan hivats i en container som står på baksidan av skolan.

Jag antar att ansvarig bibliotekspersonal har gjort den bedömningen att böckerna ej platsar på biblioteket i Skinnskatteberg. Dock känns det för mig helt fel att slänga alla dessa böcker för uppeldning på någon sopstation.

Jag ser flera andra möjligheter som hade varit bättre:

  1. Att låta kommunens skolor och förskolor ta de böcker som kunnat platsa i respektive förskola/skolas minibibliotek. Min bedömning är att väldigt många av de böcker som hamnade i containern var fullt användbara i våra skolor eller förskolor. BUNs förvaltning har ju som vi vet svårt att få ekonomin att gå ihop.
    Detta som nu skett ser jag som en stor kapitalförstöring!!!
  2. Att skänka alla böckerna till den friskola som skall ta över skolan i Riddarhyttan. Enligt uppgifter som jag fått vet jag att Olympicaskolan var intresserrad att köpa in biblioteket om de fick köpa biblioteket intakt!!! Om kommunen nu slänger böckerna skulle man lika gärna kunnat skänka böckerna till Olympicaskolan. Så ser jag det!!!
  3. Att skänka bort böckerna till försäljning på någon loppis. Att skänka böckerna till Hem o Skola eller Brödet och Fiskarna eller någon annan organisation hade också varit ett betydligt bättre alternativ än detta. Många böcker hade då hamnat i läsande barns händer och pengar hade kommit in till nyttigt ändamål

    Denna händelse har gjort mig frustrerad, arg och ledsen och fick mig att känna maktlöshet.

    Som tur är har jag i ett tidigare skede för några år sedan medverkat till att det gamla ABF-biblioteket som fanns i biblioteksfilialen i Riddarhyttan numera finns i säkert förvar i hembygdsföreningens lokaler i Riddarhyttan…

Jag har skrivit till politiker och tjänstemän om denna händelse.
I går kväll ”skummade jag på ytan i containern” och samlade ihop tre fulla banankartonger med faktaböcker, sagoböcker och lättlästa böcker, som jag idag har kört till min nya skola för användning i höst!

Idag har det regnat här i byn och inga fler böcker torde gå att rädda.

bokcontainern II

Annonser