Moderat kvotering!

I veckan kom det ut att Moderata samlingspartiet nu vill kvotera sina listor för att få in flera kvinnor på moderata förtroendeposter.
Tidigare har ju Moderaterna konsekvent hävdat att man enbart skall ha kompetensaspekter när man placerar kandidater på valsedlar, inte ta hänsyn till kön. Andra partier har ju under flera år haft principen att placera var annan man, var annan kvinna på valsedlarna. Detta kan ju från en synvinkel ses som ett rättvist sätt att hantera frågan för att få in hälften män, hälften kvinnor i beslutande församlingar.

Vad Moderaterna nu gör är ju ett ”varken eller”. Man frångår gamla hedervärda principer, samtidigt som man inför en orättvis kvotering. Om man nu skall kvotera, varför skall kvinnorna enbart få 40% av platserna?