Jag har startat en liten mötesplats för poesi och kultur. Som ringar på vattnet hoppas jag att kännedom om Poesimotet kommer att spridas!

Välkommen att titta  förbi!
Välkommen att medarbeta!

www.anderssonkultur.com/poesimotet 

Annonser