Vad händer med våra skogar

Om man gör en tur på skogsvägarna runt om i vår kommun så ser man att skogsbolagen avverkar skog i en takt som vi inte skådat tidigare. ”Föryngringsytorna” blir fler och större. Man känner inte igen sig i skogen.

Vi skryter ofta om vår kommun, som ett ställe där naturen finns in på knutarna.
Men: Vad håller på att hända med denna ”fina” natur.

Jag är med i Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg och har för en tid sedan föreslagit att KS inbjuder Sveaskog (som jag antar är den största skogsägaren i kommunen) till ett KS-möte och ber om information hur företaget resonerar när det gäller avverkning av VÅRA skogar.

Jag tycker att det är viktigt att Kommunstyrelsen blir informerad om hur skogsägaren tänker.

Här är några frågor jag kommer att ställa:
Vilka miljömässiga hänsyn tar Sveaskog i sin jakt på god avkastning?
Var finner vi orörd skog?
Finns det några delar av skogen i vår kommun som man tänker bevara?
Finns det någonstans i vår kommun där jag kan gå, låt oss säga 3 km, i orörd skog utan att mötas av djupa spår efter skogsmaskiner och kilometerlånga hyggen?

Den 12 juni kommer representanter för Sveaskog att närvara vid Kommunstyreslen, det ska bli intressant!