Jag känner tydligt hur opinionen nu svänger till vår fördel när det gäller att ta över styret här i Skinnskatteberg.

Vår demokratiska kamp har ju nu gett effekt!
Den Borgerliga Alliansen avgick här om dagen, och vi i majoritetskoalitionen får sätta oss på ordförandeposterna.

Den juridiska processen kommer att löpa parallellt, eftersom Vanja Leneklint (ordf fp) och Rolf Andersson (ordf c) inte har tagit tillbaka sitt överklagande av KF-beslutet den 16/2,  som Länsrätten beslutade att inhibera.

Det andra överklagandet från Christer Thurén och Eva Thurén har enligt uppgift återkallats när Alliansen frivilligt avgick.

Kommunen genom undertecknad och Nils-Göran Wiberg har nu överklagat inhibitionsbeslutet till Kammarrätten och yttrat oss i sakfrågan till Länsrätten.

Rent politiskt har det ingen betydelse nu vilket utslag det blir i rätten, Majoritetskoalitionen är på plats,  men principiellt är det oerhört viktigt att rätten prövar överklagandet.

Annonser