I morgon är det fullmäktige i Skinnskatteberg. Efter alla turer som varit runt vem som skall styra vår kommun är det äntligen dags att välja de kommunstyrelseledamöter som skall sitta fram till nästa val 2010.

När vi i majoritetskoalitionen entledigade den sittande kommunstyrelsen i februari och därmed de borgerliga alliansledamöterna från sina ordförandeposter blev som bekant beslutet inhiberat av Länsrätten efter två olika överklaganden från 4 st borgerliga politiker.

Den borgerliga Alliansen återtog KS-ordförandeposterna i utskotten. Men efter en kort period avgick Alliansen frivilligt när de äntligen insåg det omöjliga i att styra i minoritet. Provisoriska val fick då göras i ”den gamla Kommunstyrelsen” till utskotten.

Rörigt – Ja!

Men imorgon måndag kommer alltså Kommunfullmäktige att förätta nya val och delvis en ny kommunstyrelse kommer att väljas. På KS den 14 april kommer sedan nya val av utskott att ske.

Och jag har skrivit en motion till den Socialdemokratiska Partikongressen i höst om att Kommunallagens 4 kap. § 10a skall ses över så att inte flera kommuner behöver utstå det vi i Skinnskatteberg har råkat ut för.

Den demokratiska gången måste kunna få ha sin gång även i kommunerna när majoritetsförändringar sker i den lokala politiken.

Läs mera här:

www.utveckling-skinnskatteberg.se

Annonser