Första veckan på KS-ordförande stolen är nu avklarad. Det känns spännade och ansvarsfullt att få ta över Kommunalrådsuppdraget.

Vi i den nya majoriteten har stora ambitioner när det gäller att utveckla Skinnskattebergs kommun, samtidigt som vi kommer att jobba för  att kommunens ekonomi skall vara i god ordning, trots det minskade skatteunderlaget som kommunen drabbas av nu i samband med lågkonjunkturen.  Detta kommer att kräva återhållsamhet och besparingar i verksamheterna samtidigt som vi satsar på vissa områden.

Den miljon som vi har avsatt för utveckling här i Skinnskatteberg kommer att till största delen användas för att få igång en process i grundskolan som leder till förbättrade resultat och en bättre arbetsmiljö för barn och vuxna. En politisk arbetsgrupp är tillsatt som redan har kommit långt i en utvecklingsdialog med berörda parter inom skolans område.

En viktig företeelse som jag har börjat tränga in i denna första vecka är alla de samarbetsorgan som kommunen är med i både regionalt i norra länsdelen samt på länsnivå.

Vid fullmäktige i måndags fick vi i majoriteten en minoritetsåterremiss mot oss från de Borgerliga Allianspartierna på vårt förslag om nedläggning av skolan i Hed. Denna fråga kommer vi nu att jobba vidare med direkt efter påsk.

Ha en GLAD PÅSK
Lars A

Annonser