Politiska ledningen och tjänstemannaledningen i kommunen har träffats denna vecka. Det känns bra – utbyte av tankar och förtroende byggs.

Har tillsammans med Stig H (KSO Fagersta) och Kenneth Ö (KSO Norberg) träffat landstingspolitiker i torsdags och försökt påverka dessa så att VL-Busslinje 500 mellan Avesta och Köping kan fortsätta i nuvarande omfattning.

Besökte Teatermaskinen i Skräppbo Skola på torsdagsmorgonen och informerade mig om teatergruppens planer. Ambitionerna är stora och projekten många. Läs mera här www.teatermaskinen.com.

Kommunstyrelsen i onsdags och förberedelserna inför KS AU 5/5 har också tagit sin tid.

mm mm

Riddarhyttan dag som ovan
Lars Andersson
KSO Skinnskattebergs kommun

fotnot: KSO = Kommunstyrelsens Ordförande

Annonser