KSO-Logg – Vecka 21

Ett axplock:
Planerade med skolledningsgruppen och träffade föräldrar.
Majoriteten hade KS-grupp på kvällen (må)

Träffade Tommy Veittikoski, ordförande i SKinnskattebergs SK, som berättade om klubbens framtidsplaner och visade den nya fotbollshallen. Läs mera om SSK och Fotbollshallen här: Klicka!
KS på em. Planerade EU-aktivitet med (s)+(v) (29/5) på kvällen samt hade AK-styrelsemöte (ti)

Träffade KS-ordföringarna i FAHNS-komunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg, SKinnskatteberg) Budget- och kommunikationsprat. Radio Västmanland ringde och meddelade att Alliansen har överklagat KF-beslutet om Heds skola. Märkligt! (on)

KSO-Logg – Vecka 20

Besökte FSF AB, Förenade Småkommuners Försäkrings AB i Uppsala i veckan. En positiv erfarenhet. FSF AB är en sammanslutning där Skinnskatteberg är en av 23 småkommuner som gått samman för att hitta bra försäkringslösningar för kommunens fastigheter mm. Läs mera här: FSF AB. Plötsligt blir det förebyggande arbetet mot t ex brand viktigare än någonsin. (on-to)

I övrigt en vecka med tid för inläsning, enkätsvarande, brevskrivande och planering.

KSO-Logg – Vecka 19

Tung fråga denna vecka var beslutet om att avveckla Heds skola. Många människor i södra kommundelen har reagerat mot vårt förslag och vårt beslut i fullmäktige, men min syn är att det är ett nödvändigt beslut att fatta. Huvudskälet är Ekonomiskt. Bieffekt blir en förstärkning på centralorten. Frågan har funnits på agendan vid flera tillfällen under de senaste 10 åren, även i ekonomiskt stabilare tillfällen.

Samverkanskonferens i Fagersta på Lindgården på tisdagsförmiddagen var givande.

Budgetberedningen i måndags blev märklig. Alliansen valde att sitta passiva. Mötet blev inte så långvarigt pga detta. Vi i majoriteten enades dock om att lägga fram en prel budgetram för 2010 på 190 mKr för verksamheterna att jobba med. Detta fastställdes sedan vid KS AU på tisdag em.

VKL-mötet i Strömsholm på fredagen avslutades med information från länspolismästaren om den organiserade brottsligheten i länet.

Mycket info finns på VKL:s hemsida:
www.vkl.se

KSO-Logg – Vecka 18

Några axplock:

Folkhälsorådet med rapport från ”Liv och Hälsa ung” bl a. Konstaterar återigen att tonårstjejer är en grupp som inte mår bra i kommunen. (må)

Föreläsningar i Sthlm på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om alternativ politisk organisation. Vi har kommit en bit i Skinnskatteberg, men behöver fundera lite på hur vi skall utnyttja möjligheten till fullmäktigeberedningar (ti)

Mitt första NVU-möte. Intressant. fm
Budget 2010-tankar på em. (on)

Länsrättens utslag behövde kommenteras. FP-SR-SVT (to)

Första Maj! God uppslutning på torget i centrum.
Mitt tal finns här på bloggen! (fr)

Mitt Första-Maj-tal 2009

För den som inte hade möjlighet att närvara vid Första-Maj-firandet i Skinnskatteberg, publicerar jag här mitt tal. Håll till godo!

Riksdagsman Olle Thorell var huvudtalare, FÖRSÖKA DUGER från Surahammar stod för sång och musik och Heds (s)-förening bjöd på Kaffe och fika. Ca 90 – 100 personer deltog i torgmötet
————————————————————-
Första maj är arbetarrörelsens högtidsdag!

Jag börjar med en liten betraktelse över det senaste halvårets politiska händelser här i Skinnskatteberg.

Vid novemberfullmäktigemötet 2008 vann vår budget majoritet i kommunens högst beslutande församling.

Vi fick gehör för att genomföra en förstärkning av kommunens ekonomi – i form av en skattehöjning med 50 öre.

Den borgerliga minoriteten lovade då i brev till oss, i press och media att man tänkte avgå om vi skulle hitta en hållbar majoritet i fullmäktige tillsammans med Vänsterpartiet och Skinnskattebergsdemokraterna.

Vi satte oss då ner och samtalade med Vänstern och Skinnskattebergsdemokraterna och kunde i mellandagarna mellan jul och nyår presentera ett samarbetsavtal mellan våra tre partier och början till en gemensam politisk plattform började ta form.

Men – Vad hände då???

Då hade Carina Sandor och den folkpartiledda Alliansen gjort en kovändning – en 180-graderssväng där löftet från november om att avgå var som bortblåst.

I stället utsattes vi i den nya majoritetskoalitionen för en kanonad av anklagelser från Alliansen och Alliansens närmaste vänner.

Vi blev beskyllda för att vara kuppmakare och maktgalna, att vi befann oss i en politisk ankdamm osv osv

Det är inte vi som fört någon maktkamp för maktens skull.

Min syn på denna politiska process som pågått är att vi i majoritetskoalitionen hela tiden har utgått från de grundläggande demokratiska principerna i vårt samhälle.
Vi har målmedvetet arbetet för att få styra kommunen och inta de ordförandeplatser i styrelser, utskott och nämnder, som vi är berättigade till nu när vi nu har en majoritet i fullmäktige med 18 ledamöter mot 12.

Den tredje mars i år insåg Alliansminoriteten att det var ohållbart att försöka styra i minoritet. Man avgick.

Om man skall klara av att styra en kommun, ett landsting eller en riksdag i minoritet så menar jag att
– man måste ha politisk mognad,
– man måste vara beredd att kompromissa – och framför allt
– man kan INTE smutskasta sina ev tilltänkta samarbetspartners.

Den mognaden och de politiska insikterna hade inte Carina Sandor och Alliansen.

Jag har tagit initiativ till en motion som Arbetarekommunen här i Skinnskatteberg nu skickar vidare till den socialdemokratiska partikongressen i höst.

Jag menar att det är viktigt att riksdagen, lagstiftaren, ser över den paragraf i Kommunallagens 4 kap som lämnar dörren på glänt för det odemokratiska agerande som Skinnskattebergsalliansen under vintern har stått för.

Samarbetet i den nya majoritetskoalition fungerar bra.

Vi socialdemokrater har en öppen och givande dialog med Vänsterpartiet och Skinnskattebergsdemokraterna och är överens om ett antal för kommunen viktiga frågor.

1
Vi är överens om att det är viktigt att lägga grunden för en sund ekonomi i kommunen.
Vi måste jobba för att ha en ekonomi i balans så långt möjligt.

2
Trots lågkonjunkturen fullföljer vi nu de investeringar i 20-miljonersklassen som vi beslutat om när det gäller en upprustning av Centralskolan och en ombyggnation av avdelningarna Granen och Furan på Hemgården.

3
Vi är överens om att avsätta pengar i en utvecklingsfond.
Under 2009 har vi satt undan en miljon kronor för utveckling.

Skolan, Ungdomsverksamheterna och kulturen skall få del av dessa pengar. Utvecklingsmiljonen skall också användas för samhällsplanering och för att arbeta fram beslutsunderlag i en rad framtidsfrågor.

Inom skolan har vår skolgrupp bestående av Seija Ojala, Stig Johansson och Nils Göran Wiberg, träffat olika intressegrupper inom skolan i en slags utvecklingsdialog och kartlagt de problemområden som måste förbättras.
Ett gediget arbete är genomfört och nu pågår planering för hur arbetet skall gå vidare och vilka åtgärder som behöver genomföras.

4
När vi i november höjde skatten med 50 öre visste vi inte vilka enormt stora konsekvenser den rådande lågkonjunkturen skulle komma att få för vår kommun.

Det vi visste var att Reinfeltds Borgerliga regeringspolitik skulle komma att slå hårt mot flera utsatta grupper i vårt samhälle. Därför sa vi i november att vi måste rusta oss för att kunna bistå människor i vår kommun som kommer att stå utanför a-kassesystem och sjukförsäkring.
Vi blev på den punkten sannspådda. Försörjningsstödet har ökat med 66% här i Skinnskatteberg.

Vi i majoritetskoalitionen har nu ett mycket viktigt arbete framför oss. Vi måste agera kraftfullt men ändå ödmjukt, lyhört men ändå tydligt för att kunna genomföra de politiska ambitioner som vi har satt upp.

Det etablerade samarbete som vi nu har med Vänstern och Skinnskattebergsdemokraterna menar jag har bäring även efter valet om ett och ett halvt år.

Jag vill avsluta med två korta funderingar som gäller rikspolitiken och europapolitiken.

Den moderatledda Alliansregeringen har under mandatperioden sänkt skatterna med ca 80 miljarder kronor. De redan rika har blivit väldigt mycket rikare. Klyftorna i samhället har ökat, även om finansminister Borg hela tiden försöker påstå att så inte är fallet.

Det pågår en gigantisk överföring av pengar från det offentliga till det privata.
Den generella välfärden håller på att monteras ned för privata lösningar och för ett ”sköt-dig-själv-samhälle”.

Det talas nu ofta om att vi håller på att få ett 2/3 dels samhälle.

På något sätt har den borgerliga propagandan slagit igenom så kraftigt att vi långt ner i samhällsklasserna tycker det är självklart att man skall kunna inhandla sig en ny plasma-TV direkt när en ny modell kommer, att man skall kunna åka utomlands kanske två gånger varje år, att man skall ha utrymme i sin privatekonomi för att skaffa egna pensionsförsäkringar för att se om sitt hus när man blir äldre.

Inom arbetarrörelsen måste vi plocka fram vårt hedersbegrepp SOLIDARITET igen.

I ett samhälle som värnar om alla, där finns en solidaritet i samhället så att det är en självklarhet att det offentliga får finnas kvar till allas nytta.

Där är förskolegrupperna inte för stora,
Grundskolan har resurser att tillgodose alla elevernas behov.
Sjukvården behöver inte placera svårt sjuka patienter i korridorer och sköljrum på grund av platsbrist.
Äldreomsorgen tar hand om våra gamla föräldrar så att de är trygga och får god vård under sina sista år i livet.

Till sist

Den 7 juni är det val till EU
Vi i Sverige är nu med i den Europeiska unionen vare sig vi vill det eller inte.
Här i den norra länsdelen planerar vi just nu gemensamma aktiviteter inför EU-valet tillsammans med Vänsterpartiet.

Det är otroligt viktigt att vi röstar den 7 juni.
För ett RÖTT Europa.

Personvalskampanjerna har tydligen kommit för att stanna.
Själv kryssar jag kandidat nr 5 på Socialdemokraternas EU-lista.
Anna Hedh från Mörbylånga.
Anna kom in i EU-parlamentet vid förra EU-valet och för mig är hennes ställningstagande mot en överstatlighet i Europa självklar att stödja!

Första-maj firare

Om ett och ett halvt år är det Val!

Då skall vi socialdemokrater här i Skinnskatteberg fortsätta att vara med och styra vår kommun!
Då måste vi socialdemokrater i Sverige samla arbetarrörelsen, få folkets stöd för att styra Sverige!

Tack för ordet