Några axplock:

Folkhälsorådet med rapport från ”Liv och Hälsa ung” bl a. Konstaterar återigen att tonårstjejer är en grupp som inte mår bra i kommunen. (må)

Föreläsningar i Sthlm på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om alternativ politisk organisation. Vi har kommit en bit i Skinnskatteberg, men behöver fundera lite på hur vi skall utnyttja möjligheten till fullmäktigeberedningar (ti)

Mitt första NVU-möte. Intressant. fm
Budget 2010-tankar på em. (on)

Länsrättens utslag behövde kommenteras. FP-SR-SVT (to)

Första Maj! God uppslutning på torget i centrum.
Mitt tal finns här på bloggen! (fr)

Annonser