Tung fråga denna vecka var beslutet om att avveckla Heds skola. Många människor i södra kommundelen har reagerat mot vårt förslag och vårt beslut i fullmäktige, men min syn är att det är ett nödvändigt beslut att fatta. Huvudskälet är Ekonomiskt. Bieffekt blir en förstärkning på centralorten. Frågan har funnits på agendan vid flera tillfällen under de senaste 10 åren, även i ekonomiskt stabilare tillfällen.

Samverkanskonferens i Fagersta på Lindgården på tisdagsförmiddagen var givande.

Budgetberedningen i måndags blev märklig. Alliansen valde att sitta passiva. Mötet blev inte så långvarigt pga detta. Vi i majoriteten enades dock om att lägga fram en prel budgetram för 2010 på 190 mKr för verksamheterna att jobba med. Detta fastställdes sedan vid KS AU på tisdag em.

VKL-mötet i Strömsholm på fredagen avslutades med information från länspolismästaren om den organiserade brottsligheten i länet.

Mycket info finns på VKL:s hemsida:
www.vkl.se

Annonser