Besökte FSF AB, Förenade Småkommuners Försäkrings AB i Uppsala i veckan. En positiv erfarenhet. FSF AB är en sammanslutning där Skinnskatteberg är en av 23 småkommuner som gått samman för att hitta bra försäkringslösningar för kommunens fastigheter mm. Läs mera här: FSF AB. Plötsligt blir det förebyggande arbetet mot t ex brand viktigare än någonsin. (on-to)

I övrigt en vecka med tid för inläsning, enkätsvarande, brevskrivande och planering.

Annonser