Ett urval från v 23:s arbete.
Min gamla skolklass på studiebesök i kommunhuset. Roligt. De hade förberett ett antal frågor. Jag försökte svara och berättade om mina nya arbetsuppgifter. Vi gick runt i huset och avslutade med saft och bulle.
På em budgetprat med ekonomichefen (må)

En dag utan möten med mailskrivande, inläsning och planering.
På kvällen Arbetarekommunmöte (ti)

Styrgruppen för skolans utv.arbete bildades. (on)

Majoritetsmöte på kvällen (to)

VKL-möte i Fagersta på fm. Mången diskussion om VL:s ekonomi och framtid. (fr)

Annonser