Går folkhögskolan att rädda kvar i Skinnskatteberg?

KSO-Logg – Vecka 26-27

Har haft samtal med rektorn på Bergslagens Folkhögskola. Gapet mellan vad Landstinget vill ha ut i hyra och vad Folkhögskolan ät villiga att betala är ca 1 milj kr. Det gör att framtiden för folkhögskoleverksamheten i Skinnskatteberg nu är oviss. Nästa år firar Skinnskattebergs Folkhögskola 50-årsjubileum! Hoppas att politikerna på Landstingsnivå kan ta regionalpolitiska hänsyn och hitta en kompromiss när det gäller hyran, så att Bergslagens Folkhögskola kan fortsätta sin verksamhet här i kommunen.
Läs mera om Berslagens Folkhögskola här: http://www.bfhsk.se/

Har fått ta del av ett första utkast till ny hemsideslayout för kommunens hemsida. Spännande!

30 juni sista arbetsdagen innan semesterledighet. Alla bloggläsare tillönskas en trevlig sommar.