Positiv skolstart inger förhoppningar!

KSO-logg – Vecka 33-34

Den politiska hösten har startat.
Vårt utvecklingsarbete när det gäller skolan i Skinnskatteberg har nu sjösatts. Introduktionsveckan för all personal har slagit mycket väl ut. Ett gediget upplägg med professor Bert Stålhammar som bollplank borgar för att detta kommer att bli mycket bra i slutändan. Devisen, som är ”Ny skola, nya möjligheter”, syftar både på en upprustning av den fysiska miljön och att rejält grepp om kvalitén på själva undervisningen och arbetsmiljön.
Det känns som om vi är på rätt väg.

Budgetberedningen har fastställt ett förslag till budget för 2010, som partierna nu skall diskutera under september.
Budgeten omsluter totalt 194 miljoner kronor. Det är mycket pengar, som vi skall förvalta på ett så bra sätt som möjligt för kommunens medborgare.

Ett företagsbesök har hunnits med, Lokstallet 1093 i Riddarhyttan, och KS:s Arbetsutskott har haft möte.