Finansiering av Citybanan och intressant skolföreläsning mm

KSO-logg vecka 39

Ett axplock:

Diskussioner pågår med ledningen för Bergslagens Folkhögskola och Landstinget när det gäller folkhögskolans framtid. Fortsättning följer!

Kommunens Folkhälsoråd har haft möte. Vi planerar en slags framtidsverkstad för att där diskutera hur vi skall gå vidare med folkhälsofrågorna.

Citybanan skall finansieras. Alla kommuner i Stockholmsregionen skall vara med och betala för att spårsystemet i huvudstaden skall kunna byggas ut. För Skinnskattebergs del handlar det om ca 2,8 miljoner kronor utspritt på 5 år mellan 2013 och 2017. Fullmäktige den 26 oktober beslutar om detta.

I Onsdags träffades KS-Ordförandena i norra länsdelen. Förbundsordningen för NVU, Hemsjukvården, Arkivfrågan, Ekonomiska läget i kommunerna mm stod på agendan.

AU:s arbetsgrupp för Kultur och fritidsfrågor har haft ett möte och jobbar med ett nytt förslag till organisation av dessa frågor inom Kommunstyrelsens ram.

På torsdagseftermiddagen deltog jag i John Steinbergs föreläsning för skolans personal. Mycket givande.

Majoriteten har börjat diskutera huvudfrågor och profilering inför valet 2010.

Veckan avslutatades med ett ”öppet hus” i Surahammar där Anders Tollin uppvaktades. Anders slutar sitt förtroendeuppdrag som kommunalråd inom kort. Britt-Inger Fröberg tar över ordförandeklubban i kommunstyrelsen.

Om du klickar här så kan du prenumerera på meddelanden i din webbläsare som dyker upp när jag uppdaterar min blogg.

Många nystartade företag!

KSO-logg vecka 38

Kommunstyrelsens arbetsutskott i måndags hade besök av NVU-representanter. Vi diskuterade gymnasieförbundets ekonomi och framtid.

Varje onsdagsmorgon träffas ledande tjänstemän för att stämma av läget när det gäller den befarade pandemin. Jag var jag med och informerade mig. På eftermiddagen träffade vi kommunledningen i Smedjebacken. Givande!

Mycket jobb denna vecka med beslutet om Citybanans finansiering. Ett extra Fullmäktigemöte kommer att behöva utlysas.

I fredags träffade vi representanter från Banverket och Systemair för att diskuterade en planfri korsning.

Intressant rapport denna vecka:
Skinnskatteberg placerar sig på 4:e plats av länets 10 kommuner i Rapports undersökning om svenskt företagande.
Med en ökning av nystartade företag på 3.9% ligger vi över landets medelvärde som är 3.2%.

Skinnskatteberg har lägsta arbetslösheten i länet!

KSO-logg vecka 36-37

Har haft ett givande möte med representanter för båtklubben. Kanske kan området runt båtbryggorna snyggas till och bli en träffpunkt i Skinnskatteberg

Utflykt med Miljö och Byggnadsnämnden och tekniska Utskottet. Fler tänkbara platser för sjönära boende besöktes.

Invigning i Västerås för länets Vård och Omvårdnadscollege i torsdags. NVU i Fagersta är en av gymnasieskolorna som nu är certifierade!

Lönenämnd i Norberg och Arbetsmarknadsråd i Fagersta. Skinnskatteberg är fortfarande den kommun i länet som har den lägsta arbetslösheten!

Företagsbesök i Färna. Utbildning Skog Färna AB hade en mer omfattande verksamhet än vad jag hade föreställt mig. Läs mera här:
www.utbildningskogfarna.se

Deltog när Brottsofferjouren invigde sitt servicekontor i Fagersta.

Grundskolans utvecklingsprocess får fortsatt beröm. Många nöjda föräldrar har hört av sig! Roligt!

Lärdomar i Holland

KSO-logg – Vecka 35

Hade förmånen att få åka med på VKL:s studieresa till Holland må-to vecka 35. Vi gjorde flera olika intressanta studiebesök. I Leiden besökte vi en Bio Science Parc, där Universitetet, myndigheter och företag framgångrikt samarbetade för att på bästa sätt utnyttja kunskap och kompetenser i ett ständigt växande kluster.
Holländarnas ”kamp” mot vattnet fick vi ta del av i ett projekt där man långsiktigt jobbar för att stå emot havets krafter och för att sakta men säkert vinna mera mark till sina bostäder.
Vi besökte stadshuset och regionhögkvarteret i den Haag och fick en dragning i hur demokratin fungerar i landet. I Peace Palace i FN-kvarteren i den Haag fick vi lära oss hur den internationella domstolen jobbar.

Att sedan som grädde på moset få lära känna länets kommun- och landstingspolitiker lite närmare har ett stort värde.