KSO-logg vecka 39

Ett axplock:

Diskussioner pågår med ledningen för Bergslagens Folkhögskola och Landstinget när det gäller folkhögskolans framtid. Fortsättning följer!

Kommunens Folkhälsoråd har haft möte. Vi planerar en slags framtidsverkstad för att där diskutera hur vi skall gå vidare med folkhälsofrågorna.

Citybanan skall finansieras. Alla kommuner i Stockholmsregionen skall vara med och betala för att spårsystemet i huvudstaden skall kunna byggas ut. För Skinnskattebergs del handlar det om ca 2,8 miljoner kronor utspritt på 5 år mellan 2013 och 2017. Fullmäktige den 26 oktober beslutar om detta.

I Onsdags träffades KS-Ordförandena i norra länsdelen. Förbundsordningen för NVU, Hemsjukvården, Arkivfrågan, Ekonomiska läget i kommunerna mm stod på agendan.

AU:s arbetsgrupp för Kultur och fritidsfrågor har haft ett möte och jobbar med ett nytt förslag till organisation av dessa frågor inom Kommunstyrelsens ram.

På torsdagseftermiddagen deltog jag i John Steinbergs föreläsning för skolans personal. Mycket givande.

Majoriteten har börjat diskutera huvudfrågor och profilering inför valet 2010.

Veckan avslutatades med ett ”öppet hus” i Surahammar där Anders Tollin uppvaktades. Anders slutar sitt förtroendeuppdrag som kommunalråd inom kort. Britt-Inger Fröberg tar över ordförandeklubban i kommunstyrelsen.

Om du klickar här så kan du prenumerera på meddelanden i din webbläsare som dyker upp när jag uppdaterar min blogg.

Annonser