KSO-logg vecka 40

Ett axplock:

Veckan började med fullmäktige. Vi tog delårsbokslutet ( ganska mycket har hunnit hänt första halvåret ) och diskuterade inköp av Leif Ahnlunds tavla. Den frågan återremmiterades till KS. Så kan det vara.

Nye Landshövdingen Ingemar Skogö har besökt Skinnskatteberg. Vi utbytte tankar och åkte runt i kommunen och tittade på olika projekt där Länsstyrelsen är med och finansierar: Planfria korsningen, sågplanssaneringen i Riddarhyttan och Teatermaskinens byggnationer vid Skräppbo skola. Besöket avslutades på Kafé Lokstallet 1093. Givande diskussioner med statens represemtant i länet. Läs mera om Länsstyrelsen här: Klicka

NVU:s direktionsmöte och planeringsdagar utmynnade i att ett beslut fattades att genom samordning mellan de olika utbildningslinjerna, så går det att rädda kvar samtliga nu existerande program på gymnasieskolan. Det känns bra.
Veckan avslutades med ett samhällsråd och ett VKL-möte i Västerås. samhällsrådet är eniga om att bekämpa den organiserade brottsligheten i Länet. VKL-mötet diskuterade och beslutade om finansieringen av Citybanan i Västerås.

Annonser