KSO-logg vecka 42
Ett axplock från veckan som gick:

Började med en heldag tillsammans med Margareta Israelsson, socialdemokratisk riksdagskvinna.
Vi hann:
* samtala med kommunhusets personal i fikarummet
* besöka Korpen – vårt Kulturhus och samtala med Staffan Bergman
* äta lunch hos Edithas wok
* lyssna på Leif Rolén som berättade om skolutvecklingsprojektet
* besöka två niondeklasser
* träffa dansgruppen Noll Corpus
* dela ut flygblad utanför Konsum
* dricka kaffe och samtala med delar av Arbetarekommunens styrelse.
En mycket givande dag!

Kommunstyrelsens AU fastställde budgetförslaget som skall tas av KS och sedan Fullmäktige i november. Återkommer med mera information om detta.

I onsdags besökte kommunchefen och jag Robertsfors och berättade om vår kommuns organisation – Kommunstyrelse med utskott och inga nämnder. Några andra grannkommuner, Nordmaling och Norsjö var också där och det blev ett bra och lärorikt seminarium.

Länspolismästaren har besökt Skinnskatteberg, vi pratade om hur vi skall jobba för att bekämpa brott, skadegörelse, droger mm.
Kanske låta Brottsförebyggande frågor få ett eget råd och inte ingå i Folkhälsan. Vi får se!

Kommunen har valsat runt i media denna vecka på grund av vår höga ökning i procent av försörjningsstödet. Det är ledsamt att denna ökning har skett, 69% är mycket, men i reella tal handlar det om en ökning från ca 40 individer upp till 60 av kommunens totala befolkning på 4588 invånare. Allting går att bevisa med statistik.

Fredagen har gått åt till att sortera post av både elektronisk och pappers art.

Några punkter i almanackan nästa vecka:
* SUV – Samverkan för utveckling av Västmanlands län (Landshövdingen inbjuder)
* Möte med våra nya Holländska invånare
* VKL-möte i Sala (Västmanlands Kommuner och landsting)
* samt lite av varje, mötesberedningar, protokolljustering och brevskrivning

Trevlig helg!

Annonser