Citybanebeslut och Folkhälsa

KSO-logg vecka 44
Ett axplock från veckan som gick:

Veckan började med planering. Den 9 november ska vi ha en seminariedag i Folkhälsans tecken. Politiker och tjänstemän i kommunen skall processa vad vi kan göra för förbättringsinsatser inom detta område. Jan Larsson är kommunens kontaktperson på Landstinget som hjälper till med detta.

Träffade också chefen för den gemensamma Löneadministrationen för att sätta mig in i hur arbetet fungerar. Sedan en tid tillbaka är jag ordförande i Lönenämnden.

På måndagskvällen hade vi ett extra fullmäktige och beslutade om Citybanan! På högre ort har ju ett avtal förhandlats fram där ca 60 kommuner runt Mälaren ska vara med och medfinansiera utbyggnaden av Citybanan i Stockholm. För Skinnskattebergs del innebär det att vi ska betala 2,8 miljoner kronor under fem år 2013-2017. Denna utgift får bokföras som en investering och avskrivas under 25 år. Att antalet spår in till och ut från Stockholm måste byggas ut för att förbättra tågtrafiken är antagligen en nödvändighet, men min grunduppfattning är att den här typen av infrasruktursatsningar måste bekostas av staten. Nu sänker regeringen skatten med i storleksordning 80 miljarder kronor och vältrar över denna kostnad på redan ansträngda kommuner. Men enigt beslut i Fullmäktige blev det.

Fullmäktige beslutade också att en översyn av översiktsplanen skall starta.

På tisdagen gjorde jag ett ”företagsbesök” på Skogsmästarskolan. Skolledningen ser ljust på framtiden. ”Länets enda universitet” har nu fått ett antal forskarplatser, som kommer att betyda mycket för skolans utveckling.

Torsdag: Seminariedag i Västerås med rubriken Politik och Folkhälsa. Intressant!

Fredag: Besök i Stockhholm på partikongressen (s). Träffade en hel del partivänner, kryssade runt mellan mässmontrarna och lyssnade bl a till Thomas Bodströms föredragning om ungdomsfrågor,
motionsbehandling i ämnet och omröstningar med voteringar och rösträkning.

Fint inslag på Kulturtorget när jag hamnade där:
Scenpoeten Kalle Haglund!