KSO-logg vecka 45
Ett axplock från veckan som gick:

Må: Bolagsstämma med Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag inledde veckan. Carina Sandor är ny vd för företaget. Företaget är mycket viktigt för medlemskommunerna när det gäller att hitta bra och prisvärda försäkringslösningar. Info www.fsfab.se.

Ti: Kommunstyrelsen fastställde AU:s budgetförslag med några smärre justeringar. Bl a är nya förslaget att renhållningstaxan inte höjs. En enig Kommunstyrelse ställde sig bakom förslaget. Budgeten skall slutgiltigt tas i KF 23 november.

On: På avtalskonferens med SKL. Sveriges Kommuner och landsting. Bra att vara insatt i hur det resoneras i den kommande avtalsrörelsen.

To fm: Tid för skrivbordsjobb, kontakt med VL bl a
To em: Intressant seminarium i Ängelsberg. ”Från Järnbruk till Hjärnkraft” Stimulerande! Mest om olika former av entreprenörskap.

Fr: Möte om Körstämman – en nystart med lokal anknytning är på gång. www.korstamma.se
Planering, telefonsamtal, Radio Västmanland, epostskrivande mm mm

En intervju med mig finns nu utlagd på VKL:s hemsida! Vill du lyssna?:
Klicka här
mp3
.