Från och med den 13 december kommer nya turlistor att gälla för VL-trafiken i kommunen och länet. Vi i kommunledningen har förhandlat fram några ytterligare turer som inte fanns med i det första förslaget till tidtabell som funnits ute på remiss och som en del medborgare har haft synpunkter på.

Komplett turlista kommer, att förutom i tryckt form, även att finnas på VL:s hemsida, kommunens hemsida samt dessutom ingå i de webbaserade sökfunktioner som finns att tillgå.

För tydlighetens skull redogör jag här för de turer som tillkommer utöver grundförslaget fr o m 13 december:

Linje 56
fr Färna till Skinnskatteberg kl 7.25 med anslutning till Fagersta, måndag-fredag.
fr Skinnskatteberg till Färna kl 16.45 med anslutning från Fagersta och anslutning mot Bernshammar i Färna, måndag-fredag.

Linje 81
Fr Riddarhyttan till Skinnskatteberg kl 6.00 med anslutning till Fagersta/Köping, måndag-fredag.
Fr Riddarhyttan till Skinnskatteberg kl 12.00 med anslutning till Fagersta/Köping, måndag-fredag.

Samtliga dessa fyra turer kommer att bli anropsstyrda.

Kommunen har budgeterat 1.630.000:- för år 2010 för ”våra egna” linjer: 56, 81, 83.
Ovanstående utökning ryms inom denna ram.
Stomlinjetrafiken, dvs linje 500 betalas via Landstingsskatten.

Kompletta turlistor kommer inom kort att finnas på kommunens hemsida!

Att ha en väl fungerande kollektivtrafik är en viktig faktor för att människor skall kunna bo och verka i olika delar av kommunen.
Denna slutgiltiga turlista för perioden 13 december 2009 till 19 juni 2010 har tillgodosett vissa av de synpunkter som inkommit från olika medborgare och tillgodoser nu förhoppningsvis ett grundbehov.
Planeringen av den turlista som skall gälla efter 19 juni 2010 börjar direkt på nya året. Synpunkter mottages gärna!

Annonser