Positiv budgetprognos och möte med idrotten!

KSO-logg vecka 46
Ett axplock från veckan som gick:

KS AU i början på veckan beslutade bl a om att tacka nej till blomsterarrangemanget i Ulriksdals Slottspark som en skulle varit en hyllning till det kungliga bröllopet. Se nedan. Dessutom konstaterade vi att budgetuppföljningen 31-10-2009 ser mer positiv ut än på länge. Kanske kan vi nå ett nollresultat tills det är dags för bokslut!

Ställde in en resa till Stockholm och ordförandedag med Maud Olofsson och Anders Borg. För förkyld. Var istället kvar på hemmaplan och jobbade med VL:s tidtabeller. Resultatet av detta arbete finns det ett inlägg om längre ner i denna blogg. Förhoppningsvis har vi nu tidtabeller som tillgodoser ett grundbehov.

Har också hunnit träffa representanter från Idrottsförbundet och SISU (idrottens studieförbund). Givande. Här finns resurser att hämta som flera av kommunens idrottsföreningar inte utnyttjar.

Eftersom det de senaste dagarna varit en livlig diskussion i pressen om Vellinge kommuns behandling av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, har jag beslutat mig för att väcka denna fråga som en diskussionspunkt vid kommande KS. Antalet ensamkommande flyktingbarn har tydligen ökat markant och regeringen ”hotar” med tvångsåtgärder mot kommunerna, för att få flera kommuner att ställa upp och ta emot dessa barn. Anser att vi måste återuppväcka denna fråga och ta en ny diskussion.

Svar på insändare i Fagersta-Posten har också stått på agendan. Se nedan.

Vi tänker på framtiden!

Följande svar på insändare är skickad till Fagersta-Posten:

Svar till Nick Uhlin (FP 9/11) som vill bli upplyst om vad ”politikerna i Skinnskatteberg” tänker om framtiden.

I Skinnskattebergs kommun satsar vi nu på skolans framtid. Med hjälp av den utvecklingsmiljon som vi avsatte i budgeten 2009 för detta år har ett genomgripande utvecklingsarbete i skolan startat. Det handlar om att skapa en lugnare skola med bättre studieresultat och en förbättrad arbetsmiljö för både elever och personal. Vi har en ny rektor på plats och arbetet går sakta men säkert framåt. En bit in på det nya året kommer Centralskolans lokaler att vara färdigrustade och skolan kommer då att inrymma alla elever från skolår 2 till 9.

Parallellt med denna satsning på skolan måste också anpassningar göras.
Läsåret 04/05 gick ca 500 elever i kommunens skolor, läsåret 10/11 kommer ca 300 elever att gå i kommunens skolor. Anledningen till denna minskning är dels att antalet elever i årskullarna har minskat, Friskolan i Riddarhyttan har startat, elever har börjat i Lindgårdskolan i Fagersta och Malmaskolan i Kolsva. Självklart måste förändringar i personalstyrkan göras.

Med den anpassning av resurser som nu sker, kommer det från och med hösten att finnas 10 lärare per 100 elever i Skinnskatteberg. Detta är en anpassning till en nivå som är i paritet med övriga landet, till och med en bit över. Kuratorsverksamheten har ökats från en halv till två tjänster och beslut om att inrätta en skolpsykologtjänst på 25% är fattat. Den tjänsten ska delas med några grannkommuner.

Alla elever kommer att undervisas av behöriga lärare. När det gäller barn som har en uttalad funktionsnedsättning kommer stöd givetvis att ges i enskilda fall utifrån beslut från rektor.

Inför budget 2010 avsätter vi en ny miljon till utveckling, där nya medel kommer att kunna disponeras av skolan för att en fortsatt positiv utveckling ska kunna ske.

Vi tänker på framtiden för skolan i Skinnskatteberg!

Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg