Vi tänker på framtiden!

Följande svar på insändare är skickad till Fagersta-Posten:

Svar till Nick Uhlin (FP 9/11) som vill bli upplyst om vad ”politikerna i Skinnskatteberg” tänker om framtiden.

I Skinnskattebergs kommun satsar vi nu på skolans framtid. Med hjälp av den utvecklingsmiljon som vi avsatte i budgeten 2009 för detta år har ett genomgripande utvecklingsarbete i skolan startat. Det handlar om att skapa en lugnare skola med bättre studieresultat och en förbättrad arbetsmiljö för både elever och personal. Vi har en ny rektor på plats och arbetet går sakta men säkert framåt. En bit in på det nya året kommer Centralskolans lokaler att vara färdigrustade och skolan kommer då att inrymma alla elever från skolår 2 till 9.

Parallellt med denna satsning på skolan måste också anpassningar göras.
Läsåret 04/05 gick ca 500 elever i kommunens skolor, läsåret 10/11 kommer ca 300 elever att gå i kommunens skolor. Anledningen till denna minskning är dels att antalet elever i årskullarna har minskat, Friskolan i Riddarhyttan har startat, elever har börjat i Lindgårdskolan i Fagersta och Malmaskolan i Kolsva. Självklart måste förändringar i personalstyrkan göras.

Med den anpassning av resurser som nu sker, kommer det från och med hösten att finnas 10 lärare per 100 elever i Skinnskatteberg. Detta är en anpassning till en nivå som är i paritet med övriga landet, till och med en bit över. Kuratorsverksamheten har ökats från en halv till två tjänster och beslut om att inrätta en skolpsykologtjänst på 25% är fattat. Den tjänsten ska delas med några grannkommuner.

Alla elever kommer att undervisas av behöriga lärare. När det gäller barn som har en uttalad funktionsnedsättning kommer stöd givetvis att ges i enskilda fall utifrån beslut från rektor.

Inför budget 2010 avsätter vi en ny miljon till utveckling, där nya medel kommer att kunna disponeras av skolan för att en fortsatt positiv utveckling ska kunna ske.

Vi tänker på framtiden för skolan i Skinnskatteberg!

Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s