KSO-logg vecka 47
Ett axplock från veckan som gick:

Folkhälsoråd med aktuella frågor och beredning inför nästa KS-möte i början av veckan.

Träffade Aggi Busiakiewicz, som kommer att jobba med ett spännande projekt som handlar om Samhällsentreprenörfrågor (SET) i våra tre grannkommuner i norra Västmanland. Fagersta-Posten har gjort intervju med mig, som kommer på måndag. Har också besökt Norberg och förberett Lönenämnden nästa vecka.

På torsdagen var jag på Småkoms höstkonferens i Stockholm. Många matnyttiga funderingar! Bl a diskuterades ungdomsarbetslösheten.

Veckan avslutades i Västerås med ett VKL-möte. Landshövdingen presenterade sina tankar om hur hans arbete i Västmanland kommer att gå till, vi diskuterade bl a statens roll när det gäller ansvar för infrastrukturen med service i småkommunerna när det gäller försäkringskassa, arbetsförmedling, skattemyndigheten, post, polis mm
Ett förslag från oss i nv länsdelen om samarbete kring överförmyndarfrågorna skall VKL titta närmare på.

Ett par-tre halvdagar på kontoret för datajobb, brevskrivande, genomläsningar och telefonsamtal har också hunnits med.

Nästa vecka:

  • Budgetfullmäktige
  • Arbetsmiljökurs
  • KSO-möte
  • Lönenämnd
  • VL-möte
  • mm