Motion till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg

Till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg 23 november 09 lämnar majoritetspartierna (s), (v) och (skbgd) följande viktiga motion:

Brottsförebyggande råd i Skinnskatteberg

Under hösten har Skinnskatteberg varit drabbat av skadegörelse, klotter, misshandel, rån mm
Polisen vittnar om att tillgången på narkotika i kommunen är stor.
I Skinnskatteberg finns idag ett Folkhälsoråd som bland många olika frågor även behandlar brottsförebyggande åtgärder.
Syftet med att bilda ett Brottsförebyggande råd skulle vara att lyfta fram de frågor som handlar om att minska brottsligheten och därmed öka tryggheten för invånarna i Skinnskatteberg.
Arbetet skulle bedrivas i en så bred samverkan som möjligt, mellan kommunens politiska ledning, kommunens verksamheter, närpolisen, organisationer, näringsliv och enskilda medborgare.
Rådet skulle kunna vara ett forum för utbyte av kunskaper och information om brottsligheten och hur den ska kunna förebyggas.
Rådet skulle kunna samråda om och samordna arbetet med förebyggande insatser. Varje part skall bidra med sin kunskap till kartläggning av brottsligheten och initiera lämpliga åtgärder för att förebygga och förhindra brott.
Rådet skulle kunna anlita utomstående experter och informera sig om goda exempel från andra kommuner.
Redan nu representeras kommunen av en tjänsteman i det Läns-BRナ som polisen har startat.
KS-ordföranden ingår i ett samhällsråd som övergripande diskuterar dessa frågor på länsnivå.

Vi föreslår:

– att Kommunfullmäktige inrättar ett Brottsförebyggande råd i Skinnskatteberg.

Lars Andersson, Socialdemokraterna
Fredrik Skog, Vänsterpartiet
Sune Larsson, Skinnskattebergsdemokraterna

Annonser