KSO-logg vecka 50
Ett axplock från veckan som gick:

KS AU beslutade bl a om att föreslå KS att införa Rättvisemärkt Kaffe i hela kommunen, konstaterade att budgetprognosen sista november ser positiv ut och uttalade sig positivt om att tillsätta en fullmäktigeberedning för att jobba med en miljöpolicy för kommunen

Ett seminarium i Färna om ungdomsfrågor i kommunen blev lyckat, med många kreativa idéer som nu skall jobbas vidare med. Ett antal politiker och tjänstemän processade under en hel dag!

Ett inlägg i 0222:an har jag också hunnit skriva

Veckan avslutades med ”julklappsutdelning” till alla kommunens anställda.

Annonser