KSO-logg vecka 1
Ett axplock från veckan som gick:

Mjukstart efter julledigheten med en röd dag i mitten av veckan.
Kontorsarbete med papperssortering och strukturering. Brevskrivande mm
Uppdatering av politikavdelningen på kommunens hemsida. Mera finns att göra!
Lite ”praktik” på soc.
Planeringsmöte med VL-ledningen, samordningsvinster finns att göra mellan VL:s linjetrafik och skolskjutsar!

Nästa vecka bl a:
KS AU
Möte med länsstyrelsen om ensamkommande flyktingbarn.
Krisledningsövning
KS-beredning
Impress (Powerpoint) – utbildning.

Annonser