Nedanstående pressmeddelande har jag idag skickat till press, radio och TV

Pressmeddelande

I Västmanlans Läns Tidning den 13 januari läser vi att Västerås Kommun har för avsikt att placera 12 st drogberoende personer vid Kopparverkets Boendeservice i Riddarhyttan.
I artikeln framträder flera personer öppet med namn och bild och berättar om sitt drogberoende och att de inte tänker underkasta sig de regler som gäller vid Boendet i Kopparverket i Riddarhyttan.

Flera frågor inställer sig givetvis:

Varför har inte Västerås kommun informerat Skinnskattebergs kommun om detta beslut?

Kommer Västerås kommun på något sätt att ta ansvar för dessa personers välbefinnande under tiden som de vistas i Skinnskattebergs kommun?

Hur kommer det sig att planeringen inom socialförvaltningen i Västerås slagit så att denna situation uppstått och att boendet (som beskrivs i VLT 13 januari) på ”Eskadern” inte kan fortsätta fram tills dess att ”Tallbacken” kan tas i bruk?

Som ansvarig kommunpolitiker i Skinnskatteberg oroas jag över vilka konsekvenserna kommer att bli för dessa individer när de placeras i Riddarhyttan.

Jag oroas över om Responsgruppens resurser är tillräckliga för att ta emot alla dessa personer. (Responsgruppen driver Kopparverkets Boendeservice) .

Riddarhyttan är en relativt liten by och denna utökning av antalet personer med missbruksproblematik kommer givetvis att märkas i byn. Detta oroas jag också över.

Lars Andersson
Ordförande Kommunstyrelsen
Skinnskatteberg

PS
En skrivelse med samma innehåll har jag idag skickat till ansvariga i Västerås kommun.

Tillägg
Jag har efter pressmeddelandet också medverkat i Radio Västmanland i ett samtal med Ragnhild Källberg, (fpl) ordförande i individ och omsorgsutskottet i Västerås.
Klicka här nedan för att lyssna på samtalet – OBS Inslaget börjar någon minut efter 15.15
http://www.sr.se/cgi-bin/vastmanland/program/index.asp?ProgramID=67

Annonser