KSO-logg vecka 2
Ett axplock från veckan som gick:

En intensiv vecka.
KS AU har haft möte denna vecka. Bl a togs ett Beslut om att föreslå fullmäktige att införa ett Brottsförebyggande råd i kommunen.

Besök hos Landshövdingen i Västerås och information om ensamkommande flyktingbarn. Björn Eriksson, regeringens samordningsman i dessa frågor deltog.

Krisledningsövning har genomförts.

Mycket kontakt med journalister om Västerås stads beslut om att placera en grupp människor med missbruksproblematik vid ett boende i Kopparverket, Riddarhyttan. (se nedan)

Har också deltagit i en utbildningsdag i dataprogrammet Impress.

Annonser