Jag har nyss satt in en timmes lön på ”Läkare utan gränsers” konto!
Utmanar alla mina läsare här på bloggen att göra det samma!

http://lakareutangranser.se/timme

Annonser