KSO-logg vecka 3
Ett axplock från veckan som gick:

Besökte Förenade Småkommuners Försäkrings AB i måndags som flyttat sitt säte till Skinnskatteberg. Carina Sándor och Charlotta Myrén tog emot och berättade om verksamheten. Intressant.

Har deltagit i ett seminarium i Strömsholm om den relativt nya strandskyddslagen. Byggnation 100 meter från strand är fortfarande den generella regeln, men det kan beviljas dispens om det finns särskilda skäl. Ingen kan beviljas egen sjötomt, det måste alltid finnas en strandremsa på ett tiotal meter för ”allmänt bruk” närmast vattnet.

Dialogmötet med medborgarna samlade drygt 20 personer på Albinssons konditori i torsdags. Skolfrågorna stod som huvudpunkt på dagordningen, men även andra spörsmål kom upp.

Två mycket intressanta kvällsmöten gick av stapeln denna vecka. Ett i Norberg där Lena Hjelm Wallén och Maj-Britt Theorin talade om varför och varför inte vi ska ha svenska soldater i Afghanistan. Det andra mötet ägde rum i Skräppbo hos Teatermaskinen. Chris Torch föreläste och samtalade med publiken om på vilket sätt konst/kultur påverkar och påverkas av strömningar i vår tid.

Beredning av Folkhälsorådet, protokolljustering, inläsning av handlingar, sortering av papper och epostsvarande har jag också hunnit med.

Nästa vecka:

  • Kommunstyrelsemöte
  • Demokratidag – SKL
  • Bokslutsberedning mm mm
    Annonser