KSO-logg vecka 4
Ett axplock från veckan som gick:

Tisdagens Kommunstyrelsemöte fattade några viktiga beslut och tog också del av det preliminära bokslutet, som ser positivt ur. Se mitt tidigare blogginlägg.

Intressanta och fruktbara diskussioner vid bokslutsberedningen i torsdags. Viktigt för Kommunstyrelsen samt Miljö och Byggnadsnämnden att få utvärdera sina verksamheter.

I onsdags bevistade jag en spännande ”Demokratidag” i Stockholm som SKL anordnade. Här är ett smakprov av innehållet:
• Sören Holmberg redogjorde för viktiga väljartrender inför 2010 års.
• Lars Persson och Katarina Berggren berättade om hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet.
• Silvia Kakembo, Sveriges ungdomsråd, diskuterade ungdomars politiska deltagande.
• Lena Langlet, Kjell-Åke Eriksson och Anders Nordh diskuterade utmaningar och dilemman i medborgardialogen med hjälp av svenska och internationella exempel.
• Mikael Gilljam, David Karlsson och Anders Sundell vid Göteborgs universitet presenterade en enkätundersökning som riktats till samtliga fullmäktigeledamöter i alla kommuner och landsting och som visar deras uppfattning i olika frågor.

Den 29 januari klockan 10.15-14.30 och den 1 februari kl. 11.15-14-45 sänder Sveriges Television i kunskapskanalen/forum från Demokratidagen 2010.

Under veckan har jag också hunnit informera mig om Skinnskattebergs Bowlingklubbs verksamhet, diskuterat kulturfrågor och flyktingfrågor med ansvariga tjänstemän.

Nästa vecka:

  • Pensionärs och handikappråd
  • Företagsbesök
  • KSO-möte i Fagersta
  • Samrådsmöte med Kommuninvest
  • mm