KSO-logg vecka 5
Ett axplock från veckan som gick:

Pensionärs och Handikappråd i måndags. Många nyttiga synpunkter ventilerades. Klargjordes att snöröjningen är inte kommunens ansvar utan Vägföreningens och Vägverkets (De större vägarna). Dessutom diskuterades rapporten ”Öppna jämförelser- Äldreomsorgen”.

Företagsbesök på Taxi i tisdags. Vi diskuterade bl a samordningen av färdtjänst och sjukresor som ligger på länsnivå, samt kunde också konstatera att frågan om att det finns flera vägar inom kommunen som har identiska namn, nu är ett ärende hos Tekniska Utskottet.

KSO-möte i Fagersta i onsdags. NVU, YOU-projekt, Arkivsamverkan, Ensamkommande flyktingbarn och Ekonomin stod bl a på dagordningen. Konferens med Kommuninvest samma dag. Kommuninvest behöver stärka sitt kapital.

Har hunnit med en träff med Robert Axelsson, första forskaren vid Skogsmästarskolan, Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt fram sin avhandling och doktorerat i Skinnskatteberg. ”Landscape Approach for Sustainable Development” – ”Landskapsansats för hållbar utveckling”. Spännande.

Nästa vecka:

  • Möte med VL
  • Dialogmöte om vård och omsorgsfrågor på måndag kl 16 på Albinssons Konditori.
  • AU-möte
  • Ägarmöte med Vafab
  • KS-beredning
  • VKL-möte i Färna
  • Trevlig helg!

    Annonser