KSO-logg vecka 6
Ett axplock från veckan som gick:

Nytt möte med VL denna vecka. Arbete pågår för att samordna skolskjutsar och kollektivtrafik.

Dialogkafé på Albinssons om Vård- och Omsorgsfrågor. Många positiva synpunkter framkom. Bl a berömdes hemsjukvården, som ju i Skinnskatteberg sker i kommunens regi.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott behandlade bl a frågan om hur utvecklingspengarna för 2010 skall prioriteras, skrivelsen om ”Projekt Cykelpark” och motionen om Nyhammars förskola.
Beslutades att tillskjuta 30.000:- till den Vildmarksmässa som skall anordnas i kommunen.

Ägarmöte med Vafab denna vecka. Länets avfallshantering ligger långt framme när det gäller att återvinna biogas ur våra sopor. Inom en inte allt för avlägsen framtid kommer alla våra VL-bussar att gå på biogas!

VKL-möte på Färna. Dialog om kommande budget och verksamhetsplan. Även här diskussion om hemsjukvården! I övriga länet ligger hemsjukvården kvar under landstinget och nu pågår förhandlingar mellan kommunerna i länet och landstinget om en skatteväxling när/om hemsjukvården skall överföras till kommunerna.
Vid VKL-mötet föreläste Per Lagerström om våra nya digitala medier. Intressant!
Klicka här för att läsa Pers funderingar i detta ämne!

Tid för brevsvar, inläsning och telefonsamtal har också funnits under veckan.

Trevlig helg!