Vad gäller beslutet att stänga kommunens diskussionsforum är det ett beslut som den ansvarige utgivaren för hemsidan, dvs kommunchefen har tagit.

Vad gäller länkar från kommunens hemsida till andra hemsidor och bloggar är min bestämda uppfattning följande: Länkar skall finnas till alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige och som har lokala hemsidor. Länkar till hemsidor och bloggar som politiskt förtroendevalda i kommunen har, anser jag också ska finnas, på samma sätt som Riksdagens hemsida länkar till riksdagsledamöternas personliga hemsidor. Det ska vara lätt att hitta information om partiernas och de förtroendevaldas tankar och förslag, ställningstaganden och pressmeddelanden. Öppenhet skall råda. Låt oss gärna diskutera detta vid något kommunstyrelsemöte.

Vad gäller Sándor/Lejons avslutning av sitt inlägg om jämförelser med ”brända jordens taktik”, maktpiskor och aska, så får det stå för skribenterna själva. Jag jobbar för ett demokratiskt Skinnskatteberg där det ska vara attraktivt att verka och bo.

Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

PS
Detta är ett svar på insändaren i FP 17/2 från Carina Sándor (fp) och Jan Lejon (fp).