Jag har en fundering med anledning av insändarsidan i Fagersta-Posten idag.
Vårt svar på Sándor/Lejons insändare blev nedskuren med ca 25%.
Jag utgår från att insändarredaktionen försökt tagit med det viktigaste i vårt svar, men när en text beskärs med ca 25 % försvinner givetvis vissa fakta, vissa nyanser kommer bort och det blir inte samma helhet som var tänkt.

Frågan är:
Drabbas alla insändarskribenter av detta? I dagens tidning fanns ju ingen platsbrist, om bilden med ”kravallstaketet” vid skolan varit en 2-spaltare i stället för en 3-spaltsbild hade hela vår text fått plats gott och väl.

Är detta något man måste finna sig i, för samtidigt är man ju i den situationen att man måste få ut sitt budskap och sina tankar?
Nedan kan du läsa vårt svar på Sándor/ Lejons insändare i sin helhet.

Annonser