KSO-logg vecka 9
Ett axplock från veckan som gick:

Veckan började med budgetberedning och KS AU och förslag till preliminär budgetram.

Invigningen av nya avdelningarna på Hemgården blev mycket trevlig. Mycket folk, sångkör, mingel, blommor och visning av nya lokalerna!
Hade fått äran att hålla ett kort inledningstal!

Samtal med Folkhögskolerektorn om ev fortsatt samarbete trots att skolan till hösten flyttar till Norberg. En del idéer finns.

Mötet i Bysala med föreningar och allmänhet samlade drygt 80 personer. Diskussioner om förskolans ev flytt från Nyhammar till skolbyggnaden, föreningarnas lokalbehov, ev startande av Föreningsråd, nya reglerna för föreningsbidrag, bryggorna vid Sandviksbadet, skolskjutsregler, mm

Underlaget för VL:s nya turlistor har anlänt. Remisstid fram till 22 mars.

Protokolljusteringar, brevskrivande, inläsning av handlingar och en del telefonsamtal fyllde veckan!

Nästa vecka:

 • Möte om ensamkommande flyktingbarn i Västerås måndag
 • Möte med alla fullmäktigekandidater (s), måndag kväll
 • Översiktsplanegruppen träffas tisdag
 • Dialogmöte på Albinssons – med Tekniska utskottets presidium
 • NVU direktion – onsdag
 • Möte om ev Geocentrum i Riddarhyttan – torsdag
 • Årsmöte med Arbetarekommunen (s), torsdag
 • Företagsbesök fredag
 • mm mm
  Annonser