KSO-logg vecka 10
Ett axplock från veckan som gick:

Nytt informationsmöte i Västerås om ensamkommande flyktingbarn. Vård och omsorgsutskottet fortsätter att bereda frågan.

Jobb med tidtabellremissen från VL på tisdag fm. Möte om revideringen av Översiktsplanen på em.

Dialogmöte med allmänheten på tisdagskvällen. Tekniska frågor diskuterades. Vatten och avlopp, bostäder och fastigheter, översiktsplanen mm. Ca 15 personer hade slutit upp på Albinssons Konditori.

NVU-direktionen hade möte på onsdagsförmiddagen. Årsredovisningen för 2009 var på agendan. Konkurrensen från friskolorna i Västerås utgör ett stort planeringsproblem för skolledningen.

Torsdagen innehöll ett intressant möte i Riddarhyttan. Gustav Wennbergs x-jobb presenterades, som skissar upp planerna att bygga ett Geocentrum i Riddarhyttan. Istidslämningarna, mineralrikedomen, Röda Jorden, gruvhanteringen och malmförädlingen gör att Riddarhyttan skulle lämpa sig mycket bra för ett sådant centrum.

En KS-beredning inför Kommunstyrelsemötet den 23 mars har hunnits med!

Veckan avslutades med ett företagsbesök i ortens Blomsteraffär. Butiken har just startat en ny hemsida! Om du vill ha mera information om företaget: Klicka här!

Trevlig helg!

Annonser