Dementi av rykten gällande fritidsgården Sture

I Skinnskatteberg har under senaste tiden florerat rykten om att verksamheten vid Allaktivitetshuset Sture ska läggas ner. Detta är falska rykten.

Sture kommer att ha samma öppettider denna sommar som tidigare år. En annons i lokalpressen kommer inom kort att informera om vilka öppettiderna är. Tiderna kommer också att finnas på kommunens hemsida. I höst kommer verksamheten att fortsätta som tidigare.

Lars Andersson (s)
Ordförande Kommunstyrelsen

Stig Johansson (s)
Ordförande Utbildning- och Kulturutskottet.

Framgångsrik opinionsbildning – TiB linje 54 bevaras!


Idag, 29 april, finns en kommuniké på Landstinget Västmanlands hemsida! Landstinget skjuter till medel för att finansiera Västmanlands läns andel när det gäller nuvarande tågtrafik på linje 54, sträckan Gävle – Örebro/Hallsberg (detta berör kommunerna Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg i Västmanlands län).

Den opinionsbildning som skett i denna fråga har alltså burit frukt. Det känns bra.

Vi kommunalråd efter linjen har uppvaktat olika intressenter i frågan, olika partier har reagerat, en facebookgrupp har bildats som under knappt en månad fått nästan 1500 medlemmar. Dessa medlemmar har vittnat om vad en nedläggning skulle innebära för olika enskilda människor, organisationer och företag.
(Valda delar av FB-gruppens inlägg överlämnades för övrigt i måndags till landstingsledningen i samband med en uppvaktning som några av oss kommunalråd utefter sträckan gjorde.)
Vi hade ett bra samtal med ordföranden och vice ordföranden i Landstinget, som lyssnade på våra argument.

Övriga delägare förutom Västmanland Lokaltrafik, dvs Länstrafiken i Gävleborg, Dala och Örebro har redan tidigare varit positiva till finansieringen, så nu utgår vi från att linje 54 kommer att fortsätta gå med samma antal turer 2011 som i år 2010.

Landstingets kommuniké kan du läsa här:
http://www.ltv.se/LTVTemplates4/LTV_NewsPage____41567.aspx

Företagsbesök och samråd!

KSO-logg vecka 15
Ett axplock från veckan som gick:

Sent ute med denna text… men här kommer rapporten från vecka 15.

Två trevliga företagsbesök förra veckan!
Nya vandrarhemmet i Riddarhyttan
(Se hemsida här: www.basilbroers.se/)
och Shellmacken med de nya ägarna!
Två nya företag med stor entusiasm och framåtanda.

Deltog i Översiktsplanegruppens möte i tisdags. Arbetet med att revidera planen forsätter.
Lönenämnd och KSO-träff i Fagersta på onsdagen.

Samråd med Norra Västmanlands ägare på Lindgården i Fagersta på torsdagen. Hälsocentret har utvecklats mycket positivt! På eftermiddagen hade vi utökad ledningsgrupp, utskottsordföranden och chefer.

Fredagen ägnades åt både KS-beredning och KS AU-beredning

Cykelparken på G och mera TiB

KSO-logg vecka 14
Ett axplock från veckan som gick:

Kort vecka pga Annandag Påsk.
Kommunalrådsträff i Avesta på tisdag fm. VD:n för Tåg i Bergslagen deltog under första timman och informerade. Vi diskuterade hur vi ska gå vidare för att bevara linje 54 Örebro-Gävle. Ett antal personer ska kontaktas och ett Uttalande togs (se nedan – publ i bloggen 7/4). Facebookgruppen som jag startade för ca 10 dagar sedan har i skrivande stund 851 medlemmar som vill bevara tåglinjen! Stort engagemang alltså!

KS AU på tisdag em; Diskuterades bl a kommunens fastigheter. Beslutades att AU och TU skall sammanstråla och utarbeta en handlingsprogram för fastighetsfrågan. Vidare beslutade Arbetsutskottet att bevilja medel ur utvecklingsfonden för ett särskilt arbete med dokument/arkivfrågor. Ungdomsföreningarna SOFFAN och RAT beviljades medel ur Utvecklingsfonden. AU beslutade också att Brottsförebyggande rådet ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, 1 representant för oppositionen, 1 representant för polisen, kommunchefen, chefen för vård- och omsorg samt en sekreterare. Fredrik Skog informerade AU om att arbetet med att ta fram beslutsunderlag i samråd med ungdomsgruppen vad gäller en ”cykelpark” fortlöper.

På onsdagen deltog jag i de budgetöverläggningar som fördes med våra två samarbetsförbund, Lönenämnden och NVU. Torsdag fm var jag inbjuden till Hemgården och informerade de boende om vad som är på gång inom kommunen och jag fick tillfälle att svara på en del frågor. Torsdagen avslutades med ett dialogkafé på Albinssons. KS och KS AU:s övergripande frågor stod på agendan. Intressanta diskussioner.

Veckan avslutades med skrivbordsarbete.

Bevara tåglinjen Örebro-Gävle!

Publicerar här ett gemensamt uttalande från fem kommunalråd utefter Tåg i Bergslagens linje 54

Tåglinje 54 mellan Hallsberg/Örebro och Gävle förbinder två residensstäder, tillika universitets- och högskoleorter med ett flertal Bergslagssamhällen. Tåglinjen är viktig för en bra regional utveckling genom att den möjliggör studie- och arbetspendling till dessa centra, men också internt i Bergslagen. Även för landstingen har linjen betydelse för resor till och från läns- och universitetsjukhus.
En nedläggning av linje 54 vore ett bakslag för den regionala utvecklingen, ett misslyckande i klimatfrågan och en motgång för Bergslagens befolkning.

Marie-Louise Dangardt, KSO Hofors
Agneta Thörnqvist, KSO Avesta
Kenneth Östberg, KSO Norberg
Stig Henriksson, KSO Fagersta
Lars Andersson, KSO Skinnskatteberg

    FAKTA
    Tåg i Bergslagen ägs av de fyra trafikhuvudmännen; Länstrafiken Örebro, Västmanlands lokaltrafik, Dalatrafik och X-trafik i Gävleborg. Tåg i Bergslagen upphandlar trafik och för närvarande är operatören Tågkompaniet. Sedan starten har antalet passagerare tredubblats från en till tre miljoner årligen. Rikstrafikens bidrag till Tåg i Bergslagen trappas ner successivt vilket, förutom stigande resenärsintäkter, kräver ett ökat regionalt ansvarstagande. En total nedläggning av linje 54 är ett förslag som diskuteras om så inte sker.

Fartyg i Mälaren och ännu mera TiB!

KSO-logg vecka 13
Ett axplock från veckan som gick:

Kortvecka pga stundande Påskhelg.

Pensionärs- och handikapprådet sammanträdde i måndags. Bl a informerade socialchefen om lagen om vårdval.

Tisdagen bjöd på två möten i Västerås. Förmiddagen handlade om ev kommande regionalisering, avskaffande av länen. Splittrad bild med många olika politiska viljor i våra angränsande län. Eftermiddagen handlade om Samordningsförbundets fortsatta öde. Ev kommer en utökning av antalet inblandade kommuner att ske.

Beredning av kommande Folkhälsoråd på onsdagsförmiddagen. På em SUV-möte i Västerås. Infrastruktur, flyktingar och kompetensplattformar på agendan bl a. Regeringen skjuter till pengar för att förstärka farleden i Mälaren fram till Västerås och Köping, samt slussen i Södertälje. Förhoppningsvis till nytta även för norra länsdelen.

Fortsatt lobbyarbete med att skapa opinion för att bevara tåglinjen Örebro-Gävle-Örebro. Skapade en Facebookgrupp här om dagen, som på några dygn nu har nästan 400 medlemmar!! Sök upp gruppen och bli medlem om du vill bevara järnvägslinjen! Klicka här: Bevara Örebro-Gävle-Örebro-linjen!

Planering av kommande veckor, pappersarbete, epost- och brevsvar hanns också med.

GLAD PÅSK!