Publicerar här ett gemensamt uttalande från fem kommunalråd utefter Tåg i Bergslagens linje 54

Tåglinje 54 mellan Hallsberg/Örebro och Gävle förbinder två residensstäder, tillika universitets- och högskoleorter med ett flertal Bergslagssamhällen. Tåglinjen är viktig för en bra regional utveckling genom att den möjliggör studie- och arbetspendling till dessa centra, men också internt i Bergslagen. Även för landstingen har linjen betydelse för resor till och från läns- och universitetsjukhus.
En nedläggning av linje 54 vore ett bakslag för den regionala utvecklingen, ett misslyckande i klimatfrågan och en motgång för Bergslagens befolkning.

Marie-Louise Dangardt, KSO Hofors
Agneta Thörnqvist, KSO Avesta
Kenneth Östberg, KSO Norberg
Stig Henriksson, KSO Fagersta
Lars Andersson, KSO Skinnskatteberg

    FAKTA
    Tåg i Bergslagen ägs av de fyra trafikhuvudmännen; Länstrafiken Örebro, Västmanlands lokaltrafik, Dalatrafik och X-trafik i Gävleborg. Tåg i Bergslagen upphandlar trafik och för närvarande är operatören Tågkompaniet. Sedan starten har antalet passagerare tredubblats från en till tre miljoner årligen. Rikstrafikens bidrag till Tåg i Bergslagen trappas ner successivt vilket, förutom stigande resenärsintäkter, kräver ett ökat regionalt ansvarstagande. En total nedläggning av linje 54 är ett förslag som diskuteras om så inte sker.
Annonser